Điều Khoản Sử Dụng

Quý khách vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu “Điều Khoản Sử Dụng”. Lưu ý rằng bằng việc truy cập trang hoặc sử dụng trang của chúng tôi, quý khách đã đồng ý với những Điều khoản sử dụng này.

Pis Home chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên trang website đều tuần thủ các quy định của pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của Pis Home

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các quyền truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website ( do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website ) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Pis home. Chúng tôi cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trử trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng pháp luật hiện hành. Khi đó, Pis Home sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Quý khách đảm bảo tuân thủ theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website, không can thiệp gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác, không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Pis Home

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

Pis Home luôn tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp  về nội dung trên website để tối ưu hóa trải nhiệm của người sử dụng.